Remove chương trình Kaspersky

Đầu tiên các bạn tải về công cụ gỡ bỏ phần mềm Kaspersky theo link sau:

http://media.kaspersky.com/utilities/ConsumerUtilities/kavremvr.exe

– Sau khi tải về, chạy công cụ này lên > giao diện đầu tiên xuất hiện chọn Accept > giao diện tiếp theo điền vào dãy số xuất hiện trong bức tranh sau đó chọn Remove > sau khi remove thành công giao diện thông báo hoàn thành xuất hiện. chọn Ok để khởi động lại máy tính

– Sau khi khởi động lại máy tính, tiến hành cài đặt và kích hoạt lại bản quyền Kaspersky!

Chúc các bạn thành công.